O udruženju

Ciljevi Udruženja dijaspore Gore prema statutu:

1. Udruženje okuplja sve iseljenike sa područja Gore, kao i njihove prijatelje.
2. Udruženje obezbjeđuje finansijska sredstva za rad sekcija udruženja.
3. Udruženje promoviše evropskim i drugim državama kulturu stanovnika Gore i radi na boljem razumjevanju između gorskog i naroda evropskih i drugih država.
4. Udruženje njeguje duh tolerancije između različitih kultura, nacionalnosti, religija i rasa.
5. UDG je udruženje bez političke orijentacije.
6. Udruženje zastupa ljudska prava kao i principe slobode, demokratije i jednakosti.
7. Manifestacije i informativne brošure udruženja ne smiju se zloupotrebljavati u političke svrhe.
8. Udruženje obezbjeđuje moralnu i materijalnu podršku zavičajnoj Opštini Dragaš i regionu Gora.

Poseban cilj Udruženja dijaspore Gore je da se kroz zajedničko ulaganje u Fond dijaspore oživi privreda rodnog kraja.

Udruženje dijaspore Gore kao takvo ne priznaje međuetničke, niti bilo koje druge podjele kako u svom udruženju, tako i u matici.